SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.lomne.sk spravuje Obec Lomné je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lomné

Adresa:

Obecný úrad Lomné 
Č. 81
090 33 p. Turany nad Ondavou

IČO: 00330680

Samosprávny kraj: Prešov 
Okres: Stropkov 
Región: Prešov 
Počet obyvateľov: 233
Rozloha: 747 ha 
Prvá písomná zmienka: v roku 1369

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 907 99 3317

E-mailobeclomne@gmail.com

Kompetencie:
Obec Lomné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lomné je zriadený na Miestnom úrade v: Stropkove

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk